Polityka prywatności

Administratorem danych i właścicielem serwisu internetowego pod domeną www.wymianapiasku.waw.pl zwanego dalej Stroną, jest firma PPHU SKOL-SERVICES Dominik Skolimowski z siedzibą 05-074 Halinów, ul. Jaworowa 2, NIP: 8222377264, zwana dalej SKOL-SERVICES.

Cele przetwarzania danych przez Administratora to: sprzedaż towarów i usług, analiza i statystyka, promocja firmy.

Strona zawiera formularz kontaktowy, umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do SKOL-SERVICES.

Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do SKOL-SERVICES następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie aktualnymi przepisami prawa. Kliknięcie przycisku “wyślij”, będącego elementem Formularza, jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie w celu realizacji usługi SKOL-SERVICES.

Dostęp do danych mogą mieć podmioty trzecie z usług których korzystamy. W szczególności podczas:

  • analizy statystyk Strony przy pomocy narzędzi dostarczanych przez Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • funkcjonowania Strony (dostawcy usług hostingowych)

Zebrane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Dokumenty handlowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

SKOL-SERVICES wykorzystuje ciasteczka, czyli pliki które służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Celem ciasteczek jest ułatwienie korzystania ze Strony i ulepszenie mechanizmu jej funkcjonowania. Mogą to być zarówno ciasteczka wewnętrzne jak i zewnętrzne służące do zbierania ogólnych i danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics) oraz wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji usług oferowanych przez SKOL-SERVICES za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook). W przypadku braku Twojej zgody na zapisywanie ciasteczek w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

RODO przyznaje Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z SKOL-SERVICES pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez zbędnej zwłoki podejmiemy działania, aby udzielić odpowiedzi na Twoje żądanie.